Telefoni

Betalar du för en telefonilösning som saknar de funktioner eller appar du är i behov av? B2B IT-Partner hjälper dig att se över nuvarande telefonilösning, växeltjänst, abonnemang och operatörsavtal. Utifrån det kan vi erbjuda dig en komplett telefonilösning som är kostnads- och flödeseffektiv. Hos oss får du allt från installation till löpande service och felavhjälpning.

https://www.b2bitpartner.se/ekeby-halsocenter-resan-mot-battre-patientkontakt-med-teleq/

Ekeby Hälsocenter – Resan mot bättre patientkontakt med TeleQ

Läs mer om vilka utmaningar Ekeby Hälsocenter hade och hur B2B löste dem.

https://www.b2bitpartner.se/ptk-en-battre-och-billigare-mobillosning/

PTK – En bättre och billigare mobillösning

Läs mer om vilka utmaningar PTK hade och hur B2B löste dem.

Länk

Arbetsplats

Länk

Återtag

Vi hjälper dig på resan mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.