Kvalitet, miljö & Informationssäkerhet

Kvalitet, miljö & informationssäkerhet

Informationssäkerhet

B2B är sedan 2019 certifierade enligt ISO 27001 – Informationssäkerhet. För att vara certifierad krävs bland annat att man har tydliga rutiner och processer för att säkerställa att information är skyddad, korrekt och tillgänglig. För oss på B2B innebär certifieringen både en styrning och ett bevis på att vi vet vad vi gör, både internt och för våra kunder.

Certifikat ISO27001

Miljö

B2B bedriver ett aktivt miljöarbete och är sedan 2009 diplomerade enligt Svensk miljöbas. För att bli diplomerad krävs bland annat att vi kartlägger verksamhetens miljöpåverkan, kontinuerligt planerar och genomför miljöförbättringar och att vi utbildar medarbetarna om klimat- och miljöarbete.

B2B IT-Partner Miljöpolicy

Diplom Svensk Miljöbas

Kvalitet

B2B är sedan 2017 kvalitetsdiplomerade enligt Svensk Kvalitetsbas. Svensk Kvalitetsbas är en svensk standard som överensstämmer med kraven i ISO 9001. Det viktigaste för oss när det gäller vårt kvalitetsarbete är de förbättringar och gynnsamma förändringar det medför. En ökad kontroll på hur vi arbetar gör att vi minimerar riskerna i verksamheten. Genom att hantera problem och möjligheter på ett tydligt och strukturerat sätt ges våra medarbetare bättre möjligheter att göra ett bra jobb samtidigt som vi kvalitetssäkrar vår leverans mot våra kunder. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna möta och överträffa våra kunders förväntningar.

B2B IT-Partner Kvalitetspolicy

Diplom Svensk Kvalitetsbas

Hållbarhet

B2B har länge arbetat med frågor relaterade till hållbart företagande. Från och med 2019 har vi börjat arbeta mer systematiskt och integrerat med målsättningar inom social, miljöbaserad och ekonomisk hållbarhet. Vi är väldigt stolta över att för första gången publicera en hållbarhetsredovisning där vidden av och ambitionerna för vårt arbete framgår.

2020 tilldelade EcoVadis oss guldstatus för vårt CSR-arbete. EcoVadis ett oberoende analysföretag som årligen analyserar och utvärderar hållbarhetsarbetet hos företag över alla branscher och över hela världen. Bedömningen bygger på internationella CSR-standarder såsom GRI (Global Reporting Initiative), FN:s Global Compact och ISO 26000. För att nå guldstatus krävs att man placerar sig i topp 5 % av de företag som bedöms av EcoVadis.

Certifikat EcoVadis

B2B IT-Partner Hållbarhetsrapport

Länk

Om oss

Länk

Referenscase

Vi hjälper er på resan mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.