hallo

Kvalitet, miljö & Informationssäkerhet

Kvalitet, miljö & informationssäkerhet

Informationssäkerhet

B2B är sedan 2019 certifierade enligt ISO 27001 – Informationssäkerhet. För att vara certifierad krävs bland annat att företag har tydliga rutiner och processer för att säkerställa att information är skyddad, korrekt och tillgänglig. För oss på B2B innebär certifieringen både en styrning och ett bevis på att vi vet vad vi gör, både internt och för våra kunder.

Certifikat ISO27001

Miljö

B2B bedriver ett aktivt miljöarbete och är sedan 2009 diplomerade enligt Svensk miljöbas. För att bli diplomerad krävs bland annat att vi kartlägger verksamhetens miljöpåverkan, kontinuerligt planerar och genomför miljöförbättringar och att vi utbildar medarbetarna om klimat- och miljöarbete.

B2B IT-Partner Miljöpolicy

Diplom Svensk Miljöbas

Kvalitet

B2B är sedan 2017 kvalitetsdiplomerade enligt Svensk Kvalitetsbas. Svensk Kvalitetsbas är en svensk standard som överensstämmer med kraven i ISO 9001. Det viktigaste för oss när det gäller vårt kvalitetsarbete är de förbättringar och gynnsamma förändringar det medför. En ökad kontroll på hur vi arbetar gör att vi minimerar riskerna i verksamheten. Genom att hantera problem och möjligheter på ett tydligt och strukturerat sätt ges våra medarbetare bättre möjligheter att göra ett bra jobb samtidigt som vi kvalitetssäkrar vår leverans mot våra kunder. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna möta och överträffa våra kunders förväntningar.

B2B IT-Partner Kvalitetspolicy

Diplom Svensk Kvalitetsbas

Hållbarhet

På B2B bedriver vi ett systematiskt och integrerat hållbarhetsarbete med målsättningar inom social, miljöbaserad och ekonomisk hållbarhet. Vi är väldigt stolta över att sedan 2020 publicera en årlig hållbarhetsredovisning där vidden av och ambitionerna för vårt arbete framgår.

2020 tilldelade EcoVadis oss guldstatus för vårt CSR-arbete och 2021 uppgraderades den statusen till Platinumnivå, vilket är den allra högsta nivån. EcoVadis ett oberoende analysföretag som årligen analyserar och utvärderar hållbarhetsarbetet hos företag över alla branscher och över hela världen. Bedömningen bygger på internationella CSR-standarder såsom GRI (Global Reporting Initiative), FN:s Global Compact och ISO 26000. För att tilldelas Platinum krävs att man placerar sig i topp 1 % av de företag som bedöms av EcoVadis. Läs gärna mer om EcoVadis här.

Certifikat EcoVadis

B2B IT-Partners Hållbarhetsredovisning 2021 

B2B IT-Partners Hållbarhetsredovisning 2020

Länk

Om oss

Länk

Referenscase

Vi hjälper dig på resan mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.