B2B SOC-tjänst hjälper dig att proaktivt upptäcka och neutralisera cyberhot

Cyberhot är vanligt numera och det finns många olika sätt att skydda sig mot en attack. De flesta företag saknar kompetensen, verktygen och de interna processerna för att försvara sig mot cyberhoten innan de sker. B2B SOC-tjänst, som betyder Security Operation Center, upptäcker och svarar på hoten dygnet runt samt ser till att de neutraliseras alla tider på dygnet och varje dag på året. Vi utför tjänsten tillsammans med vår säkerhetspartner Sophos som i över 35 år arbetat med IT-säkerhet.

Länk

Anti-ransomware som tjänst

Länk

Security awerness