hallo

PTK – en bättre och billigare mobillösning

Företagsbeskrivning

Förhandlings- och samverkansrådet PTK förhandlar kollektivavtal och utbildar på uppdrag av 25 fackförbund. De arbetar för att alla privatanställda tjänstemän ska ha ett bra och tryggt arbetsliv – och en bra pension.

Utmaning

PTK hade en kostsam mobillösning med dåvarande leverantören Tele2 och avsaknaden av vissa funktioner samt ett utgående avtal med operatören. De upplevde dessutom att svarsfrekvensen på huvudnumret ibland blev lidande och såg ett behov av en svarstjänst. En annan anledning till bytet var att de behövde dra ner på kostnaderna och hade inte råd med den kostsamma lösningen som de hade.

En annan utmaning som de också hade var med deras fasta och befintliga telefoni. Tidigare hade de en person som svarade i växeln och tog emot alla inkommande samtal men när han gick pension så behövde de se över hur de skulle lösa det rent praktiskt. De behövde uppgradera sig till en växellösning som mötte deras behov och som var lika stabil och bra som när de hade en fysisk person på plats.

”Hittills har det fungerat väldigt bra. Det har gått över förväntan. Det var ett grundarbete först för att identifiera de frågor som fanns internt och kravställning på vad som behövdes samt vilka samtal som skulle kopplas till rätt person.”

Eva Blomgren, Administratör Ekonomi & IT.

Lösning

B2Bs specialistsäljare Matts Eliasson var på plats hos PTK och satte sig in i allt inför implementation av Soluno/Responda, anpassade och mätte samt haft många diskussioner med PTK. Det blev ett bra teamwork.

”För oss är det otroligt viktigt med dialogen kring olika lösningar, att det kan diskuteras fram och tillbaka innan vi landar i ett beslut, annars finns risken att något missas. Det är viktigt att leverantören är uppmärksam och lyssnar in samt kommer med förslag på förbättringar. B2B IT-Partner har varit en bra leverantör i det anseendet.”

Eva Blomgren, Administratör Ekonomi & IT.

Lösningsförslaget som presenterades var en mobilväxellösning från Soluno genom B2B samt en extern svarstjänst och omförhandling av dåvarande operatörsavtal. Det diskuterades fram och tillbaka för att det skulle motsvara deras användares förväntningar samt att kostnaden skulle bli lägre. PTK valde B2B som hade bäst pris, bäst avtal och bra service.

Leverans

Växeln etablerades av Soluno med operatör och extern Svarsservice (Responda) från B2B. Under 2021 gjordes det ett tillägg till Soluno i form av en person som svarar åt PTK och kopplar samtalen vidare till rätt person. Utöver det är Soluno enkelt att använda och PTK kan göra mycket själva som att bland annat ställa in att de är på ledighet eller inte är tillgängliga via transparens av Outlook kalender mot Responda.

Resultat

Resultatet blev en lägre månadskostnad och bättre tillgänglighet med extern svarsservice.

”Det fungerar väldigt bra! Jag kan sitta var som helst och redigera, tidigare kunde vi inte det. I och med att vi fick Soluno-applikationen i våra mobiler också så kan vi starta växeln via telefonen, var vi än befinner oss för vi behöver inte längre vara fysiskt på plats på kontoret. Du ska kunna jobba oavsett var du än är. Det är viktigt för oss.”

Eva Blomgren, Administratör Ekonomi & IT.

Nya projekt

PTK har nyligen fått Microsoft Intune implementerat på deras bärbara datorer, både för hårdvara och mjukvara. I samband med det lämnade de Office 365 och gick över till Microsoft 365 för att få med säkerhetsbitarna i och med att det händer mycket i bakgrunden på datorerna som användarna inte märker något av. Samtidigt som bytet till Microsoft 365 blev det byte till nya bärbara datorer till alla anställda.

Intune är ett bra arbetsverktyg för att se till att IT-policyn följs. Tidigare hade de inte begränsat användningen och då kunde datorn användas utan begränsningar eller blev seg på grund av nedladdningar av olika applikationer. IT-policyn ligger till grund för vad de anställda kommer kunna göra och inte göra fysiskt på sin dator.

Varför B2B?

”Ni är lyhörda, ni lyssnar på vad vi vill ha och letar efter det som är annorlunda. Ett stort plus också är att ni har Women2women, och ni höjer tjejerna inom branschen på ett bra sätt, annars syns vi inte. Ni har också intressanta event, seminarier och webinar samt produktrealeser som är bra att ha koll på. Det gäller att hela tiden att göra kunden nyfiken och det tror jag att ni vinner mycket på samt att ni är bra på att informera kunden vad som kommer framåt eller delar med er av nya trender.”

Eva Blomgren, Administratör Ekonomi & IT.

Vi hjälper er på resan mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.