Anti-ransomware som tjänst

IT-attacker blir allt vanligare och drabbar alla organisationer oavsett storlek och bransch. Syftet med attacken är att kunna pressa dig på pengar och har du dessutom känsliga dokument så kapas de i utpressningssyfte.

Bronsnivå

 • Säkerhetsskydd
 • Licenser, uppdateringar, övervakning, månadsrapporter

Silvernivå

 • Säkerhetsskydd
 • Licenser, uppdateringar, övervakning, månadsrapporter
 • Mjukvarubaserad incidenthantering
 • Avancerad AI-teknik

Guldnivå

 • Säkerhetsskydd
 • Licenser, uppdateringar, övervakning, månadsrapporter
 • Mjukvarubaserad och bemannad incidenthantering
 • Avancerad AI-teknik
 • Säkerhetshistorik för lättare spårning

Diamantnivå

 • Säkerhetsskydd
 • Licenser, uppdateringar, övervakning, månadsrapporter
 • Mjukvarubaserad och bemannad incidenthantering
 • Avancerad AI-teknik
 • Säkerhetshistorik för lättare spårning
 • Dygnet runt bemannad säkerhetsavdelning som arbetar proaktivt för att förebygga en attack. Avbryter, isolerar och neutraliserar en attack

Länk

Backup som tjänst

Länk

Security awerness