Disaster Recovery as a Service – återställning av funktion när det värsta hänt

Säkra upp åtkomst till dina applikationer och data – även vid en större driftstörning eller katastrof. Vid en total störning av dina virtuella servrar, kan du med hjälp av B2B Disaster Recovery As A Service snabbt växla om driften till oss och på så sätt minimera tiden systemen ligger nere. Tjänsten fungerar oavsett om servrarna ligger i ditt privata datacenter, outsourcat till en partner eller i ett publikt moln.

Länk

B2B Cloud

Länk

Nätverk som tjänst

Vi hjälper dig på resan mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.