Nätverk som tjänst

Det är ingen tvekan om att ett väl fungerat nätverk är en viktig kärna i verksamheten. Är du i behov av ett driftsäkert nätverk med hög prestanda för att stödja det mobila arbetssättet så är Nätverk som tjänst lösningen. Det blir allt vanligare att basfunktioner inom IT levereras som en molntjänst, som förutsätter att användaren är online.

https://www.b2bitpartner.se/world-trade-center-stockholm/

World Trade Center – resan mot ett stabilt nätverk

Läs mer om vilka utmaningar World Trade Center hade och hur B2B löste dem.

Länk

Disaster Recovery as a Service

Länk

Backup som tjänst

Vi hjälper dig på resan mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.