Arbetsplats som tjänst

Hur hanterar du kostnader och resurser för IT-arbetsplatser internt? Stämmer de med verkligheten och verksamhetens behov? Med vår tjänst Arbetsplats som tjänst kan du köpa hela IT-arbetsplatsen som tjänst baserat på dina specifika behov till en fast och förutsägbar kostnad varje månad.

Länk

IT-Operations

Länk

Service Desk

Vi hjälper dig på resan mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.