Finansiering – En hållbar IT-hantering

Hur jobbar du med dina inköp av IT-produkter? Hur förser du dina anställda med den bästa tekniken för deras arbete? Och går inköpen i linje med företagets hållbarhetsstrategi? Att hyra IT-produkter i stället för att köpa dem är både ekonomiskt fördelaktigt, modernt och hållbart. Dessutom kommer dina anställda alltid ha rätt IT-verktyg för att prestera på topp och du kommer ha pengar över i din IT-budget för andra utvecklingsprojekt.

Länk

Arbetsplats som tjänst

Länk

Återtag av IT-utrustning