B2B Container-plattform som tjänst 

Hur arbetar du med era applikationer idag? Har du säker hantering av din data i Sverige med en driftpartner som du kan prata med? Om inte, så är det ett ypperligt tillfälle att ta ett kliv in i digitaliseringen genom att använda denna plattform för moderna applikationer. Denna tjänst är för företag som har ett behov av att leverera Applikationer som tjänst utan att behöva tänka på underliggande hård- och mjukvara. Du kan bygga, testa och hantera alla applikationer med snabbhet, kvalitet och kontroll för att på ett modernt sätt nå era affärsmål. Dessutom garanterar vi att all data som installeras på plattformen alltid kommer att finnas i Sverige.  

Dynamisk och högpresterande applikationsplattform med garanterad lagring i Sverige

En containerbaserad plattform består av både hårdvara och mjukvara för att kunna hantera och managera Applikationsplattformen. Detta består av standardmjukvaror såsom Docker som är en plattform med öppen källkod för att utveckla applikationer i en sandlåda och Kubernetes kluster som är ett verktyg för att hantera och distribuera containerapplikationer i en större skala. Det enda du behöver göra är att lägga på era containerbaserade applikationer på det tillhandahållna Kubernetes klustret, och där kan du välja vad du vill eller inte vill hantera själv som organisation. Det går att lägga både egenutvecklade applikationer och färdiga applikationer på denna CNCF certifierade plattform för Docker och Kubernetes. 

Fördelar med B2B Container-plattform som tjänst

  • Data/Information finns alltid lagrat i Sverige. 
  • Det finns svensk- och engelsktalande support. 
  • Vid prestandatoppar/beräkningar går det att nyttja resurser och expandera resurser från till exempel AWS, samt att nyttja kraften i Applikationsplattformen utan att äventyra att din data/information flyttas till det publika molnet, det kallas också “Persistent Storage” i en Hybrid IT leverans.
  • Applikationsplattformen är dynamisk och det går enkelt att skal upp och ner i prestanda efter behovet som finns. 

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Ben Löthman, Specialistsäljare inom Tjänster, svarar gärna på dina frågor direkt
T: 073-042 06 05
@: Ben.Lothman@b2bitpartner.se

https://www.b2bitpartner.se/kundcase-med-fokus-pa-storagelosningar/

Kundcase Tidsam med fokus på storagelösningar

Läs mer om vilka utmaningar Tidsam hade och hur B2B löste dem.

https://www.b2bitpartner.se/danielwellington-cisco-meraki/

Daniel Wellington – Cisco Merakis nätverkslösningar

Läs mer om vilka utmaningar Daniel Wellington hade och hur B2B löste dem.

https://www.b2bitpartner.se/kundresa-med-studiebesok-pa-tottenham-stadium/

Kundresa med besök på Tottenham Hotspur Stadium

Läs mer om vilka utmaningar Tottenham hade och hur B2B löste dem.

Länk

Arbetsplats

Länk

Tjänster

Vi hjälper dig på resan mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.