Sänk kostnader med print som tjänst

Omanagerad skrivarmiljö med otydliga avtal, höga kostnader och svårhanterliga lösningar som ökar arbetsbelastningen. Listan kan göras lång med potentiella förbättringsområden inom print. Här kan vår tjänst B2B Print hjälpa er.

Print

Print som tjänst

Optimerad IT-miljö, ökad produktivitet och reducerade kostnader – det är vad print som tjänst kan innebära för ert företag. Vår metod bygger på att vi kartlägger och utvärderar er nuvarande lösning. Vi identifierar styrkor och svagheter i miljön och kommer med förslag på åtgärder. Till vår hjälp har vi ett kraftfullt analysverktyg som belyser flera områden.

Ett effektivt sätt att sänka kostnader

Print som tjänst innebär att vi tillgodoser behovet av utskrifter, skanning och kopiering med en paketerad lösning. Ni får ett samlat avtal som omfattar allt från utrustning och drift till support och service – vilket renderar i kostnadskontroll och minskad administration. Med automatiska leveranser av förbrukningsmaterial tar era toners aldrig slut och det i sin tur eliminerar risken för felbeställningar och frigör tid.

Säkerhet och miljöperspektiv

Vårt serviceåtagande innebär att driftansvaret förflyttas från den egna organisationen till oss på B2B IT-Partner, där det kan hanteras av personal med specialistkompetens inom området. Ur ett miljöperspektiv kan vi bland annat minska påfrestningen genom maskiner med högre kapacitet på förbrukningsmaterial, lägre strömförbrukning och returhanteringssystem.

Högsta partnerstatus

Tack vare vår långa branscherfarenhet har vi högsta partnerstatus hos marknadens ledande tillverkare. Det borgar för att vi kan erbjuda rätt förutsättningar och villkor för varje enskild kund. En lätthanterlig printmiljö uppskattas av alla inom företaget!

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Produkter

Telefoni

Vi hjälper er på resan mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.