Fleet Management

Vill du snabbt kunna komplettera med utrustning till dina anställda utan att själv lagerhålla? Samtidigt som du har total kontroll över enheterna och ser till att nyttja dem optimalt under hela livscykeln? Med tjänsten B2B Fleet Management får du en komplett och skräddarsydd tjänst efter behov.

Länk

Logistik

Länk

Återtag