hallo

Vi är Rädda Barnens vänföretag 2023

Vad innebär det att vara ett vänföretag till Rädda Barnen? Vad går pengarna till? De går bland annat till trygghet, mat, meningsfull fritid och det är bara några av de saker som ger barn en ljusare framtid.

I år skänker vi på B2B pengar till Rädda Barnen för att investera i barns rättigheter. Deras insatser leder till att många barn varaktigt får det bättre samt får större inflytande över sina liv. Deras hållbara arbetsmetod ger resultat. 2021 nådde Rädda Barnen 43 miljoner barn med deras insatser runt om i världen. För att rädda barnen är att rädda världen!

På plats i Ukraina

På grund av den akuta situationen har Rädda Barnen intensifierat insatserna både inom Ukraina och i flera grannländer dit många har flytt. Allt för att hjälpa de mest utsatta barnen. Rädda Barnen följer noggrant situationen i landet och där säkerhetsläget tillåter trappar vi upp våra insatser tillsammans med våra lokala partnerorganisationer. Rädda Barnen arbetar både med akuta insatser och för att hjälpa barn långsiktigt genom att:

 

  • Dela ut mat, rent dricksvatten och andra hushållsartiklar.
  • Erbjuda tak över huvudet för barn och deras familjer.
  • Driva näringskliniker med fokus på spädbarn och små barn.
  • Träna personal i psykologisk första hjälpen.
  • Starta tillfälliga läroplatser och digitala lärocenter.
  • Reparera skolor som skadats under kriget.
  • Dela ut kontantbidrag så att familjer kan köpa det allra nödvändigaste.
  • Ge psykologiskt stöd till barn för att bearbeta traumatiska upplevelser.
  • Driva trygga platser där barn kan leka och bara få vara barn.
  • Utbilda om risker med minor.

Jobbar långsiktigt för barns rättigheter

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation och dom fokuserar på hållbara insatser. Och dom har kraften och den kunskap som krävs för att på riktigt göra både akuta och långsiktiga förändringar i barns liv.

I Sverige och 119 andra länder arbetar Rädda Barnen målmedvetet för att utveckla människors egen vilja att påverka och förändra sina livsvillkor. Deras insatser leder till att många barn varaktigt får det bättre samt får större inflytande över sina liv. Här och nu förändras barns liv. För att rädda barnen är att rädda världen.