hallo

Varning! Se upp för VD-bedrägeri!

Vi vill varna för att VD-bedrägeriförsöken ökar och är man inte försiktig så hamnar pengarna hos banditerna. Detta har vi själva och några av våra kunder råkat ut för, men tack vare god kommunikation mellan avdelningar och fasta rutiner har ingen betalat ut något.

På IIS sida kan du läsa mer:
/www.iis.se/press/pressmeddelanden/varning-vd-bedragerier-med-felstavade-e-postadresser-okar/

Så går ett VD-bedrägeri till

Utdrag från ISS sida:
Bedragaren registrerar ett domännamn som till utseendet är väldigt likt ett befintligt företags eller organisations namn. Felstavningarna görs med bokstäver eller kombinationer av bokstäver som liknar varandra, ”g” byts ut mot ”q” eller ett ”m” byts ut mot ett ”r” och ett ”n” – rn – och så vidare.

Bedragaren mejlar sedan ekonomiavdelningen med den snarlika adressen och utger sig för att vara VD på det aktuella företaget med en uppmaning att göra en utbetalning. I mejlet efterhärmar ofta bedragaren företagets sidfot och imiterar hur ett vanligt mejl hos företaget ser ut.

Om den anställde på ekonomiavdelningen anar oråd eller ställer en följdfråga är problemet att mejlet går till en brevlåda som bedragaren har tillgång till och denne kan då besvara frågor och ”pressa fram” betalningen.

Så vi vill uppmana er att vara extra uppmärksamma!

Har du blivit drabbad?

Här följer några tips för vad du kan göra för att förebygga denna typ av bedrägeri:

1. Tänk efter före. Informera personalen om denna typ av bedrägeri.
2. Ha tydliga rutiner för hur ni hanterar överföringar.
3. Dubbelkolla alltid avsändarens mailadress noga och skriv annars ett helt nytt mail till personen för att kolla så uppgifterna stämmer, eller ännu hellre, ring och stäm av.
4. Gör en polisanmälan.

Har du några frågor går det bra att kontakta oss: 08-635 31 00.

Vi hjälper er på resan mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.