Workplace As A Service

Hur hanterar ni kostnader och resurser för IT-arbetsplatser internt? Stämmer de med verkligheten och verksamhetens behov? Med vår tjänst Workplace As A Service kan ni köpa hela IT-arbetsplatsen som tjänst baserat på era specifika behov till en fast och förutsägbar kostnad varje månad.

Länk

IT-Operations

Länk

Service Desk

Vi hjälper er på resan mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.