Network as a Service

Det är ingen tvekan om att ett väl fungerat nätverk är en viktig kärna i verksamheten. Är du i behov av ett driftsäkert nätverk med hög prestanda för att stödja det mobila arbetssättet så är Network as a Service lösningen. Det blir allt vanligare att basfunktioner inom IT levereras som en molntjänst, som förutsätter att användaren är online.

https://www.b2bitpartner.se/world-trade-center-stockholm/

World Trade Center – resan mot ett stabilt nätverk

Läs mer om vilka utmaningar World Trade Center hade och hur B2B löste dem.

Länk

Disaster Recovery as a Service

Länk

Backup as a Service

Vi hjälper dig på resan mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.