Network as a Service

Det är ingen tvekan om att ett väl fungerat nätverk är en viktig kärna i verksamheten. Är du i behov av ett driftsäkert nätverk med hög prestanda för att stödja det mobila arbetssättet så är Network as a Service lösningen. Det blir allt vanligare att basfunktioner inom IT levereras som en molntjänst, som förutsätter att användaren är online.

tjanster

Länk

Disaster Recovery as a Service

Länk

Backup as a Service

Vi hjälper er på resan mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.