365 Cloud backup

B2B säkerhetskopierar din information från onlinetjänster, exempelvis Office 365. Det är din organisation som äger all data och det är ditt ansvar att backup finns. Låt oss hjälpa dig med det.

tjanster

Network As A Service

Backup As A Service

Vi hjälper er på resan mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.