Kvalitet, miljö & CSR

Kvalitet & Miljö

Miljöarbete

B2B bedriver ett aktivt miljöarbete och är sedan 2009 diplomerade enligt Svensk miljöbas. För att bli diplomerad krävs bland annat att vi kartlägger verksamhetens miljöpåverkan, kontinuerligt planerar och genomför miljöförbättringar och att vi utbildar medarbetarna om klimat- och miljöarbete.

B2B IT-Partner Miljöpolicy

Diplom Svensk Miljöbas

Kvalitetsarbete

B2B är sedan 2017 kvalitetsdiplomerade enligt Svensk Kvalitetsbas. Svensk Kvalitetsbas är en svensk standard som överensstämmer med kraven i ISO 9001. Det viktigaste för oss när det gäller vårt kvalitetsarbete är de förbättringar och gynnsamma förändringar det medför. En ökad kontroll på hur vi arbetar gör att vi minimerar riskerna i verksamheten. Genom att hantera problem och möjligheter på ett tydligt och strukturerat sätt ges våra medarbetare bättre möjligheter att göra ett bra jobb samtidigt som vi kvalitetssäkrar vår leverans mot våra kunder. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna möta och överträffa våra kunders förväntningar.

B2B IT-Partner Kvalitetspolicy

Diplom Svensk Kvalitetsbas

Om oss

Referenscase

Vi hjälper er på resan mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.