hallo

KPMG

Företagsbeskrivning

KPMG är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag och erbjuder tjänster inom affärsrådgivning, revision och skatt. De växer stadigt, inte minst inom advisory-delen och hjälper även företag att bli mer digitala och på så sätt hållbara i sin verksamhet.

IT-avdelningen

KPMG Sverige har, i likhet med de flesta andra länder som KPMG verkar i, en intern IT-avdelning som förvaltar, supporterar, sköter inköp och utvecklar verksamheten. KPMG har runt 1600 medarbetare i Sverige och ett globalt samarbete med fler än 200 000 användare i 147 länder, där nätinfrastrukturen hänger ihop. Detta ställer mycket höga krav på säkerheten.

Vilken hårdvara som används i verksamheten kan variera länder emellan men när det gäller mjukvara går alla efter en global standard. KPMG har även en hel del egenutvecklade system t.ex. ett av branschens bästa revisionsverktyg.

KPMG använder Office365 och har stort fokus på molnet. Alla medarbetare har en bärbar dator som löpande uppdateras med senaste operativsystemet (Windows 10) och olika säkerhetsprodukter som brandvägg, antivirus och spamfilter. KPMG har ett högt klassat säkerhetstänk, så det gäller att hitta en bra och hållbar nivå mellan användarvänlighet och säkerhet. Företaget värnar otroligt mycket om sina kunders data och jobbar ständigt med förbättring och utveckling för att bibehålla det höga förtroendet.

– Vi har en IT-strategi som säger ”cloud first” och har ett nära partnerskap med bl.a. Microsoft. Vi har flera andra strategiska allianser, till exempel med Service Now där KPMG har varit med och byggt on/off boarding modulen, berättar Per Wallenborg, CIO och Head of IT Services på KPMG Sverige.

Varför är återtag av IT-utrustning viktigt?

Det finns vissa aspekter KPMG lyfter lite extra när det gäller deras återtag av IT-utrustning;

  • säkerhet
  • tidseffektivisering
  • miljöpåverkan
  • ekonomisk hållbarhet

– För oss är det viktigt att vi testar och väljer utrustning som är tålig. Väljer vi bra kvalité så sparar vi tid framförallt för användarna men även supportavdelningen. Dessutom kan det generera bättre andrahandsvärde vid återtaget, säger Per Wallenborg

KPMG byter normalt ut sina datorer vart tredje år och under varje utrullning ser de till att alla kontoren rensar förråden på övriga IT-produkter. All IT går sedan till återvinning. När det gäller produkter som inte har ett andrahandsvärde så plockas de delar som är användbara ut och resterande återvinns på ett säkert och miljövänligt sätt.

Vid hantering av mobiler leasar KPMG dem i 24 månader. Alla mobiler levereras med abonnemang, mobilskal och skärmskydd för att de ska ha ett högt återbruksvärde när de är dags att byta ut dem.

Såhär går återtagsprocessen till

Medarbetarna får alltid sina nya datorer först och har sedan 14 dagar på sig att lämna tillbaka de gamla. På så sätt blir processen flexibel och användarna hinner komma igång i lugn och ro samt se att allt fungerar.

– Säkerheten är jätteviktig för oss, säger Per Wallenborg. All utrustning hämtas i låsta skåp och diskarna i datorerna är alltid krypterade innan de går iväg. Sedan får vi intyg och certifikat på serienummernivå att utrustningen även är raderad på rätt sätt med Blancco, eller som sista alternativ med magnetförstörelse alternativt att det tuggas sönder. För oss som företag är det också viktigt att vi tar vårt ansvar och föregår med gott exempel i branschen. Vi på KPMG arbetar med hållbarhet inom flera områden och från IT-sidan så ligger kraften i molnet.

Efter varje återtag får KPMG en utförlig rapport på alla produkter. Den eventuella återbetalningen går till utveckling och återinvestering av IT.

Smidiga ready-to-go-leveranser frigör tid till att utveckla verksamheten

B2B IT-Partner samlevererar ett komplett dator- och telefonpaket, med senaste imagen via en virtuell server, redo att startas när det når användaren. Nästa steg i detta projekt är att även service och support för dator och mobil går direkt via B2B.

KPMG väljer att köpa vissa servicedelar av B2B för att frigöra tid för egen IT-personal att fokusera på verksamheten. IT-avdelningen på KPMG ska koncentrera sig på de områden som kräver god förståelse för verksamheten och investerar tid till att utveckla sina rådgivande roller och kompetens.

Läs mer om KPMGs hållbarhetsarbete och samhällsengagemang via länken här: KPMG – Vårt hållbarhetsarbete

profilbild
Per Wallenborg, CIO och Head of IT Services, KPMG Sverige

Vi hjälper dig på resan mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.