hallo

Kemikalieskatt på elektronik från 1 juli 2017

I november 2016 antog riksdagen en ny lag om skatt på kemikalier i viss elektronik, bland annat omfattas bärbara datorer, stationära datorer, All-in-One-datorer, surfplattor, trådlös nätverksutrustning, skärmar och mobiltelefoner.

Skatten baseras på produktens nettovikt, exklusive förpackning, och är inte kopplad till mängden kemikalier per produkt.

Hur fungerar det?
Skatt utgår med 120 kronor per kilo, dock maximalt 320 kronor per produkt. Vissa tillverkares produkter kommer att ha lägre skatt pga rabatter, men i dagsläget råder det fortfarande en hel del ovisshet kring hur mycket rabatt som kommer finnas på ovan nämnda produkter.

Skatten betalas av en sk. Lagerhållare, i princip den som tar in produkten i sverige. Ex. Tillverkare, Distributörer, importörer. Mer info om detta hittar ni (här). Tanken med skatten är att den ska följa med produkten ner till den sista användaren (En privatperson eller ett företag).

Vad innebär det för dig som kund?
Priserna på ovan nämnd utrustning kommer att påföras denna skatt på produkter levererade till er eller in till vårat lager efter 1 juli (finns vissa fall där det kan påföras tidigare).

Exempelvis kommer en bärbar dator kosta mellan 32–320 kr mer beroende på hur tillverkarnas produkter är rabatterade.

Vad gör B2B IT-Partner?
Vi kommer inte vara Lagerhållare ur detta skatteperspektiv, vilket innebär att vi kommer endast att köpa redan beskattade varor. Vi kommer självklart fortsätta lagerhålla varor som tidigare.

Tyvärr finns det mycket som inte är klart runt denna skatt, men på den elektronik som är berörd kommer den att påföras på fakturan på produkten.

Har du frågor kring kemikalieskatten kontakta gärna din ansvariga säljare på B2B IT-Partner.

Vi hjälper er på resan mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.