hallo

Kammarkollegets pc-avtal klart – B2B är med igen!

Kammarkollegiet

Nu är tvisterna kring Kammarkollegiets klientavtal avklarat och B2B IT-Partner är med i samtliga regioner, 3 regionala och en rikstäckande. Maximalt kommer dessa avtal att gälla i 4 år.

Här skriver Computer Sweden lite mer om avtalet Nu är statens pc-avtal klart på riktigt: ”oerhört efterlängtade”

Kommentusavtal

Vi har också glädjande nyheter att vi nu även är med på Kommentusavtalet. Det här avtalet är för de kommuner som inte köper på Kammarkollegiets avtal. 14 återförsäljare har fått tilldelningsbeslut i Kommentus upphandling av Arbetsplatser (All-in-one, Stationära, Bärbara, Lättare bärbara, Surfplattor, Bildskärmar, Tillbehör och Miljömärkta datorer. Avtalet är på 2 år med möjlighet till förlängning till max 4 år.

Vi hjälper er på resan mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.