Datacenter

Hur ser du på företagets infrastruktur? Som en kostnad eller en nytta? Som ett komplement till verksamheten eller rent utav som ett hinder?

Länk

Infrastruktur

Länk

Nätverk