B2B Cloud

För att den interna IT-avdelningen ska kunna svara upp mot verksamhetens krav i framtiden kommer vi att se en tjänstefiering av IT. B2B IT-Partner hjälper ert företag på resan mot en molnlösning som klarar verksamhetens framtida krav.

Cloud

Flexibelt och kostnadseffektivt

I framtiden kommer en del tjänster att produceras ur den egna infrastrukturen, andra hos en lokal eller publik molnleverantör. Utmaningen för den interna IT-avdelningen kommer handla om konkurrenskraftiga erbjudanden och kontroll över vilka tjänster som köps var. En portal med en katalog över alla tillgängliga tjänster kommer att vara nödvändig. Med automatisering i bakgrunden kan intern-IT bli betydligt mer värdeadderande och lika kostnadseffektiva och flexibla som externa leverantörer.

Effektiv IT-avdelning

Våra molnlösningar är designade för att stötta ert företag på resan mot en effektiv intern IT-avdelning. B2B Cloud är fysiskt placerad i Stockholm, vilket ger ert företag kontroll över all information. Ni ges möjlighet att använda er egen hårdvara, exempelvis brandvägg eller fysiska servrar, tillsammans med B2B Cloud. Cloudtjänsten är fullt automatiserad och redo att användas inom någon minut. ”Pay-as-you-go” innebär att ni aldrig betalar för annat än de resurser ni faktiskt använder. I vår självbetjäningsportal samlar ni externa och interna tjänster, vilket gör det enkelt att fördela kostnaderna mellan avdelningarna.

B2Bs konsulttjänster:

  • Strategisk förstudie kring molntjänster
  • Shadow IT-genomlysning
  • Moln-migrering

B2Bs Cloudtjänster:

  • Virtuell Server aaS
  • Backup aaS
  • Brandvägg aaS
  • Lagring aaS
  • Disaster Recovery aaS
  • WordPress aaS
  • Fildelning B2B Box aaS

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Print

Tjänster

Vi hjälper er på resan mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.