Implementering av en Container-plattform

I denna artikel kommer vi att gå djupare in på hur implementering, underhåll och drift av en Container-plattform fungerar. Vi går även in på fördelarna med lagring i det svenska molnet och en svensk Container-plattform. I vår tidigare artikel kan du läsa mer om grunderna för hur en Container-plattform fungerar.

En Container-plattform passar både mindre, medelstora och stora företag och organisationer. Det kan vara komplicerat att implementera en Container-plattform, därför kan det vara av stort värde att nyttja en redan etablerad lösning.

Fördelar med svenska Ezmeral Runtime Environment

Lagring i det svenska molnet
För företag som söker ett alternativ till det publika molnet så bjuder en Container-plattform på många fördelar. Vår Container-plattform är ett kostnadseffektivt alternativ med samma funktioner som det publika molnet. Om du dessutom vill ha lagring i det svenska molnet så är HPE:s Ezmeral Runtime Environment en bra lösning. Tillsammans med HPE erbjuder vi på B2B IT-Partner våra kunder en färdig lösning. Detta för att du som kund ska slippa bygga och hantera din egen Container-plattform. Skalbarheten gör att även mindre företag kan använda en Container-plattform, utan att prisbilden blir för hög.

Svensk partner och support
Eftersom en Container-plattform är så pass komplex kan det vara skönt att ha en lokal partner. Vi på B2B IT-Partner finns här från implementering till drift för att guida dig längs vägen. Vi erbjuder support på både svenska och engelska.

Hur implementerar du en Container-plattform?

Att bygga en Container-plattform
Arbetet med att implementera era applikationer i Container-plattformen inleds med en grundläggande analys tillsammans med dig som kund. Här ställer vi frågor gällande funktion, användning och de önskemål som du har gällande din plattform. Vi ställer oss inledningsvis frågan om en Container-plattform är rätt lösning för dina behov. Passar den applikation som du vill köra för en Container-plattform? Vad får detta kosta? Utifrån detta kan vi sedan säkerställa vilken volym och kapacitet som behövs, hur många användare som finns etcetera. Vi går även noggrant igenom tekniken. Vilken prestanda behöver hårdvaruplattformen ha för att uppfylla era krav samt hur många servrar behövs? Efter att dessa frågor besvarats så skalar vi den fysiska plattformen. Vi mäter sedan om något behöver justeras eller läggas till för att upprätthålla den kapacitet som behövs. Efter det sker implementeringen av mjukvaran, vilket är en komplex process. Om du gör detta själv så är det viktigt att det blir rätt från början, så att du slipper stora problem längre fram, annars finns det risk för att dina containrar inte fungerar enligt förväntningarna.

Att underhålla en Container-plattform
Med Ezmeral Runtime Environment så behöver du som kund inte ägna dig åt något underhåll av din Container-plattform. Det sköter vi på B2B IT-Partner tillsammans med HPE. Vi tar hand om allt underhåll som behövs och vi finns tillgängliga under dygnets alla timmar.

Att drifta en containermiljö
En virtuell miljö är det som tidigare varit standard, därför är kunskap om att drifta en containermiljö relativt ny kunskap för de allra flesta. Här finns ett kompetensglapp men många som jobbar med open-source eller programvaruutveckling idag har kunskap om hur du driftar en containermiljö. Vårt system använder Kubernetes för driften och hanteringen av containermiljön. Har du den erfarenheten så kan du själva få tillgång till hanteringen och driften av dina Kubernetes-cluster.

Några frågor du bör tänka över:

  • Är det värt för oss att lägga tiden som det krävs för att göra detta själva?
  • Har vi rätt kompetens?
  • Är det mer värdefullt för oss att lägga tiden på annat i vår organisation?

Läs mer om Container-plattform

Denna artikel är ett samarbete med HPE. Tillsammans med HPE erbjuder vi på B2B IT-Partner våra kunder Ezmeral Runtime Environment som är en färdig Kubernetes-baserad Container-plattform lösning.

Är du intresserad av att läsa mer om Container-plattform som tjänst?

Läs mer om Container-plattform som tjänst

Länk

Fler event

Länk

Nyheter

Vi hjälper er på resan mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.