hallo

Hyperconverged – all IT i en box

Är ert datacenter så komplext att det hindrar er att från att utvecklas med digitaliseringens snabba krav och tempo?

Med allt i en box skapar du flexibilitet och en ekonomi som är bättre än i det publika molnet. Dessutom så har du full kontroll och kan själv styra ert datacenter, och det hyper convergerade kraftpaketet klarar dem mest krävande applikationerna.

Infrastruktur

Tjänster