hallo

Hur IT-avdelningen säkrar upp hemmakontoren

Det är många företag som snabbt behöver ändra om sin strategi för hemmakontoren och tekniken erbjuder fantastiska möjligheter. Med möjligheter kommer också större krav på IT-säkerheten än vad vi är vana vid och det varnas för olika hot som försöker utnyttja möjligheten till attacker mot hemmanätverk vilket förmodligen är något vi kommer att få se mer av.

Såhär kan IT-avdelningen säkra upp hemmakontoret

1. Säkerställ att ni har ett modernt och uppdaterat end-point skydd. Nya tider ger nya hot som kräver nya skydd – det räcker oftast inte längre med ”bara” ett anti-virus. Har du hört talas om ”Next generation end-point”? Se till att ni har det.

2. Kryptera gärna hårddisken på datorerna – om  är ni osäkra på hur eller vilken produkt som passar er bäst, kontakta din IT-partner.

3. Jobbar medarbetarna ofta hemifrån även under normala förutsättningar – installera en fast VPN (virtuellt privat nätverk) mellan hemmet och kontoret. Mycket smidigt och säkert.

4. Se till att ha en bra backup-lösning så att ingen viktig information kan förstöras eller försvinna.

5. Inför MFA-inloggning (Multifaktorautentisering) på alla konton i Office365. Det innebär att inloggning till Office 365 måste kompletteras med ytterligare en faktor som en kod via SMS eller ett godkännande i Microsoft Authenticator appen. Med MFA aktiverat undviker man den enklaste formen av intrång där angriparna helt enkelt loggar in med ett stulet eller gissat lösenord och kommer åt alla tjänster och data användaren har tillgång till. Behöver ni hjälp med införandet prata med din IT-partner.

6. Säkerställ att ni har kontroll på alla enheter (dator och telefon) och smidigt kan radera dessa i händelse av förlust.

Aktuell video från Sophos för att arbeta säkert via remote:

Coronavirus and remote working_ What you need to know from Sophos on Vimeo.