Great Place to Work

Great Place to Work

B2B arbetar tillsammans med Great Place to Work som varje år genomför världens största medarbetarundersökning. B2B är sedan 2016 certifierade som en utmärkt arbetsplats! Det är en certifiering som vi är extremt stolta över och som intygar att våra medarbetare upplever tillit till ledningen, stolthet över sitt arbete och kamratskap på arbetsplatsen. Att våra medarbetare trivs, mår bra och får bästa möjlighet att göra ett bra arbete är en förutsättning för att vi ska kunna möta de krav och förväntningar som våra kunder ställer på oss.

Kärnpunkten för vårt arbete med GPTW är att om vi mår bra på vår arbetsplats kommer vi kunna göra ett mycket bättre jobb mot våra kunder, vilket alltid är vårt största fokus. Resultatet från mätningen ger oss en tydlig bild av vad våra medarbetare tycker är bra och vad som behöver förändras, vilket ger oss möjlighet att göra rätt förändringar med rätt fokus. Det är givetvis ett löpande arbete och något som är en del av vår vardag. Oavsett hur bra resultat vi har på mätningen finns det alltid saker som kan bli bättre. Vi är dock väldigt stolta över att redan nu vara certifierade som en utmärkt arbetsplats och fortsätter arbetet med att hamna på listan över Sveriges bästa arbetsplatser.

Så här beskrivs certifieringen av Great Place To Work:

”Great Place to Work® certifiering är den första och hittills enda certifieringen av utmärkta arbetsplatser. Certifieringen är baserad på Great Place to Work© Institutes globala standard för vad som kännetecknar en utmärkt arbetsplats. Detta baseras på mer än 25 års empirisk forskning och analys, samt miljontals medarbetarundersökningar i 50 länder. Utvärderingen är gjord av en neutral utomstående part, vilket säkerställer ett oberoende i utvärderingen. Årlig revision och utvärdering säkerställer att resultaten bibehålls. Företagets organisations-och ledaraktiviteter utvärderas i en Culture Audit®, samt genom en omfattande undersökning av medarbetarnas upplevelse av tillit, stolthet och kamratskap på arbetsplatsen i medarbetarundersökningen Trust Index®. För att uppnå en certifiering måste nivån på kulturskapande aktiviteter och utvärderingen av medarbetarna vara i linje med eller överstiga den internationella nivån för godkänd certifiering.”