hallo

Sänk kostnader med print som tjänst

Omanagerad skrivarmiljö med otydliga avtal, höga kostnader och svårhanterliga lösningar som ökar arbetsbelastningen. Listan kan göras lång med potentiella förbättringsområden inom print. Låt oss hjälpa dig hitta den bästa lösningen för dig och ditt företag.

Print

Print som tjänst

Optimerad IT-miljö, ökad produktivitet och reducerade kostnader – det är vad print som tjänst kan innebära för ert företag. Vår metod bygger på att vi kartlägger och utvärderar er nuvarande lösning. Vi identifierar styrkor och svagheter i miljön och kommer med förslag på åtgärder. Till vår hjälp har vi ett kraftfullt analysverktyg som belyser flera områden.

Ett effektivt sätt att sänka kostnader

Print som tjänst innebär att vi tillgodoser behovet av utskrifter, skanning och kopiering med en paketerad lösning. Ni får ett samlat avtal som omfattar allt från utrustning och drift till support och service – vilket renderar i kostnadskontroll och minskad administration. Med automatiska leveranser av förbrukningsmaterial tar era toners aldrig slut och det i sin tur eliminerar risken för felbeställningar och frigör tid.

Högsta partnerstatus

Tack vare vår långa branscherfarenhet har vi högsta partnerstatus hos marknadens ledande tillverkare. Det borgar för att vi kan erbjuda rätt förutsättningar och villkor för varje enskild kund. En lätthanterlig printmiljö uppskattas av alla inom företaget!

Säkerhet och miljöperspektiv

Vårt serviceåtagande innebär att driftansvaret förflyttas från den egna organisationen till oss, där det kan hanteras av personal med specialistkompetens inom området. Ur ett miljöperspektiv kan vi bland annat minska påfrestningen genom maskiner med högre kapacitet på förbrukningsmaterial, lägre strömförbrukning och returhanteringssystem.

Vi på B2B IT-Partner arbetar för att du som kund ska få den bästa lösningen. Därför arbetar vi med en partner till oss som är specialiserade på detta område som kommer att hantera allt som har med print att göra åt oss. Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster och samarbetet för att du som kund ska få den bästa servicen i det långa loppet.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Länk

Infrastruktur

Länk

Telefoni

Vi hjälper er på resan mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.