Kvalitet, miljö & CSR

Kvalitet & Miljö

Trivsel och arbetsmiljö

På B2B ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång. Vi arbetar för att skapa ett arbetsklimat där varje medarbetare trivs och får de möjligheter den behöver för att kunna göra ett bra jobb. Som ett led i detta arbete arbetar vi tillsammans med Great Place to Work för att mäta och förbättra nöjdheten hos våra medarbetare. Great Place to Work genomför årligen världens största medarbetarundersökning och B2B är sedan 2016 certifierade som en utmärkt arbetsplats. Vår målsättning är att 2019 komma med på deras lista över Sveriges bästa arbetsplatser.

Certifiering Great Place to Work

Miljöarbete

B2B bedriver ett aktivt miljöarbete och är sedan flera år tillbaka certifierade enligt Svensk miljöbas. För att bli diplomerad krävs bland annat att vi kartlägger verksamhetens miljöpåverkan, kontinuerligt planerar och genomför miljöförbättringar och att vi utbildar medarbetarna om klimat- och miljöarbete.

Diplom Svensk Miljöbas

Kvalitetsarbete

B2B är sedan 2017 kvalitetsdiplomerade enligt Svensk Kvalitetsbas. Svensk Kvalitetsbas är en svensk standard som överensstämmer med kraven i ISO 9001. Det viktigaste för oss när det gäller vårt kvalitetsarbete är de förbättringar och gynnsamma förändringar det medför. En ökad kontroll på hur vi arbetar gör att vi minimerar riskerna i verksamheten. Genom att hantera problem och möjligheter på ett tydligt och strukturerat sätt ges våra medarbetare bättre möjligheter att göra ett bra jobb samtidigt som vi kvalitetssäkrar vår leverans mot våra kunder. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna möta och överträffa våra kunders förväntningar.

B2B IT-Partner Kvalitetspolicy 2017

Diplom Svensk Kvalitetsbas

Affärsområden

Referenscase

Vi hjälper er på resan mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.