CSR & miljö

Great Place to Work

Vår målsättning är att inom tre år vara med på deras lista över Sveriges bästa arbetsplatser.

Trivsel och arbetsmiljö

För oss på B2B IT-Partner är det viktigt att vara en riktigt bra arbetsplats med medarbetare som trivs. Som ett led i detta arbete arbetar vi tillsammans med Great Place to Work för att mäta och förbättra nöjdheten hos våra medarbetare. Great Place to Work genomför årligen världens största medarbetarundersökning och vår målsättning är att inom tre år vara med på deras lista över Sveriges bästa arbetsplatser.

Miljöarbete

Att ta hand om miljön är en viktig fråga för oss. Vi på B2B IT-Partner har valt att diplomera oss enligt Svensk Miljöbas, som funnits över tio år i branschen. För att bli diplomerad krävs bland annat en kartläggning av verksamhetens miljöpåverkan, att man kontinuerligt planerar och genomför miljöförbättringar och att man utbildar medarbetarna om klimat- och miljöarbete.

Affärsområden

Referenscase

Vi hjälper er på resan mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.