hallo

B2B certifierade som en utmärkt arbetsplats

B2B är återigen certifierade som en utmärkt arbetsplats

För andra året i rad har B2B blivit certifierade som en utmärkt arbetsplats av Great Place to Work (GPTW). En certifiering som intygar att våra medarbetare upplever tillit till ledningen, stolthet över sitt arbete och kamratskap på arbetsplatsen. Att våra medarbetare trivs, mår bra och får bästa möjlighet att göra ett bra arbete är en förutsättning för att vi ska kunna möta de krav och förväntningar som våra kunder ställer på oss. B2B har därför sedan 2015 haft som uttalat mål att hamna på GPTWs lista över Sveriges bästa arbetsplatser år 2019.

Ända från första mätningen 2015 har vi haft ett högt resultat och ligger nu precis under gränsen för att komma med på listan. Vi har sett stora fördelar med att arbeta med GPTW eftersom det ger oss en väldigt tydlig bild över vad våra medarbetare tycker är bra och vad som behöver förändras. Det ger oss möjlighet att göra rätt förändringar med rätt fokus. Att vårt arbete ger resultat visar sig bland annat i att allt sammantaget, skulle 92 % av våra medarbetare säga att vi är en mycket bra arbetsplats.

Ett steg närmare målet: en av Sveriges bästa arbetsplatser

Jonas Danielsson, VD för B2B, berättar om varför vi valt att arbeta med GPTW.
Kärnpunkten är att om vi mår bra på vår arbetsplats kommer vi kunna göra ett otroligt mycket bättre arbete mot våra kunder, vilket är vårt största fokus. Från ledningen har det varit viktigt att sätta listplaceringen hos GPTW som ett lika prioriterat mål som våra resultatmål, då vi verkligen vill betona vikten av de frågor som undersökningen berör.

Vi är otroligt glada för och stolta över den arbetsplatskultur vi har på B2B samt över det arbete som våra medarbetare gör. Certifieringen tillsammans med vårt stabilt höga resultat är en bekräftelse på att det vi gör på B2B fungerar. Nu lägger vi in en extra växel för att slipa till de delar som krävs för att vi ska nå vårt mål.

Så här beskrivs certifieringen av Great Place To Work:

”Great Place to Work® certifiering är den första och hittills enda certifieringen av utmärkta arbetsplatser. Certifieringen är baserad på Great Place to Work© Institutes globala standard för vad som kännetecknar en utmärkt arbetsplats. Detta baseras på mer än 25 års empirisk forskning och analys, samt miljontals medarbetarundersökningar i 50 länder. Utvärderingen är gjord av en neutral utomstående part, vilket säkerställer ett oberoende i utvärderingen. Årlig revision och utvärdering säkerställer att resultaten bibehålls. Företagets organisations-och ledaraktiviteter utvärderas i en Culture Audit®, samt genom en omfattande undersökning av medarbetarnas upplevelse av tillit, stolthet och kamratskap på arbetsplatsen i medarbetarundersökningen Trust Index®. För att uppnå en certifiering måste nivån på kulturskapande aktiviteter och utvärderingen av medarbetarna vara i linje med eller överstiga den internationella nivån för godkänd certifiering.”