hallo

Bengt Dahlgren Stockholm AB

Företagsbeskrivning

Bengt Dahlgren Stockholm AB är ett av sex bolag i koncernen Bengt Dahlgren. Koncernen är ett av de största företagen för teknikkonsulter i Sverige som är verksamt inom hela bygg- och förvaltningsprocessen. Företaget tillhandahåller kvalificerade ingenjörer inom installation, brand & risk, bygg & fastighet samt energi & miljö.

Utmaning

Bengt Dahlgren Stockholm arbetar i en avancerad IT-miljö med krävande programvaror, exempelvis ritprogrammet AutoCAD. När det beslutades att varje bolag i koncernen skulle sköta sin IT-drift lokalt uppstod frågan om vilken lösning som var mest fördelaktigt för företaget. Samtidigt växte Bengt Dahlgren Stockholms personalstyrka och de stod inför en kontorsflytt.

Lösning

B2B IT-partner genomförde en förstudie och tog utifrån det fram en ny heltäckande IT-miljö för företaget. De planerade flytten, installerade servrar och nätverk samt migrerade befintlig data. För att övergången skulle gå så smidigt som möjligt hade man en konsult fysiskt på plats. Efter genomförd flytt har B2B IT-partner fortsatt att ansvara för drift och support och fungerar även som leverantör för den hård- och mjukvara Bengt Dahlgren Stockholm vill komplettera sin IT med.

Resultat

Resultatet innebär att Bengt Dahlgren Stockholm nu har sin egen IT-miljö med heltäckande support hos B2B IT-Partner och kan därmed spara på kostnaden för en egen IT-avdelning. Nära och personlig support gör att eventuella problem löses utan fördröjning av B2B IT-partners insatta konsulter. I och med att B2B IT-partner känner företagets verksamhet arbetar de löpande och proaktivt med företagets tekniska lösningar.

Citat

”Med lösningen från B2B IT-partner fick vi en modern plattform för all IT-drift, med fokus på resultat och effektivitet av nya interna tjänster för verksamheten.”
– Jörgen Selin, IT-ansvarig, Bengt Dahlgren Stockholm

Vi hjälper er på resan mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.