hallo

B2B förstärker organisationen

Nu breddar vi vårt erbjudande

B2B IT-Partner stärker och laddar upp med nya kompetenser och insikter för att möta kunders ökande krav runt strategiska IT-frågor och digitaliseringsplaner.

Nu rivstartar vi 2018 och satsar på IT levererat som tjänst även för större företag. B2B har sedan starten arbetat med IT som tjänst till mindre och mellanstora företag, vilket vi självklart kommer fortsätta med. För att nå de större företagen uppgraderar vi nu vårt erbjudande genom att utveckla befintliga tjänster och leverera dem på nya sätt med tydligt fokus på kundens affärsnytta.

Nya utmaningar kräver nya perspektiv

Arbetet kommer att ledas av Mats Grundel (t.v. på bilden ovan), tidigare CIO inom Humana-koncernen. Han har en bakgrund som affärsområdeschef, CIO och IT-chef på både medelstora och större företag samt inom leverantörsledet. Han kommer ingå i ledningsgruppen och tillsammans med oss utveckla B2B IT-Partner och det nya affärsområdet Advanced Solutions.

Med hans erfarenhet från kundsidan och av att se behovet inifrån verksamheten, kommer vi nu att lägga ännu mer kraft på att leverera nya innovativa tjänster där vi kan koppla IT till verksamheten. IT och IT-avdelningar ska alltid ses som en tillgång och ett stöd för nya affärer.

Redan nu på måndag 12/2 välkomnar vi Mats till oss på B2B. Vi ser fram emot 2018 och allt spännande vi ska åstadkomma tillsammans med befintliga och nya kunder!

Jonas Danielsson
VD B2B IT-Partner

Vi hjälper er på resan mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.