hallo

B2B IT-Partner ökar fokuset på IT-lösningar och säljer affärsområdet B2B Print

PRESSRELEASE

B2B IT-Partner vill säkerställa ännu bättre leverans och användning av IT för sina kunder och väljer nu att fokusera på sin kärnverksamhet kring IT-lösningar och tjänster inom infrastruktur och klienthantering med mera. Därför har B2B IT-Partner nu valt att avyttra affärsområdet B2B Print och säljer den delen av bolaget, inklusive kundavtal, till ITS Nordic AB. Avtalet gäller från 1 mars 2021.

ITS Nordic blir ny partner inom print

B2B IT-Partner ser en ljus framtid med ITS Nordic som partner inom print då de har stort fokus på denna typ av lösningar.

– Vi märker av ett mycket djupare samarbete, men också tydligare krav, från våra kunder att skapa nytta av IT till deras verksamheter genom infrastruktur, arbetsplats som tjänst och andra verksamhetskritiska drifttjänster. Därför gör vi det här valet att fokusera mer på IT-tjänster och bli allra bäst i branschen på att hjälpa våra kunder att få utväxling av sina IT-projekt! Säger Jonas Danielsson, VD på B2B IT-Partner

ITS Nordic, med sin långa erfarenhet av print-lösningar, ser detta som en bra möjlighet att stärka sitt erbjudande till sina befintliga och framtida kunder.

– Vi har sedan starten 2004 hjälpt kunder att öka produktivitet med hjälp av rätt förutsättningar och verktyg. Att nu få möjlighet att erbjuda vår breda kunskap och expertis inom effektiva och digitala print-lösningar till ännu fler kunder känns verkligen roligt. Genom en förstärkt kundportfolio som är i linje med våran expansionsplan, ser vi förvärvet som ett steg i rätt riktning, säger Richard Kendrick, vice VD på ITS Nordics

Ett starkt samarbete

B2B IT-Partner och ITS Nordic har tagit fram en process för överlämningen av alla avtal för berörda kunder och kommer att fortsätta arbeta tätt runt print som affär. Partnerna har även ingått ett samarbetsavtal för att framöver dra nytta av och stötta varandra i de affärer som respektive bolag gör bäst. Detta gynnar kunderna som får en fokuserad partner som är expert och levererar utmärk service inom respektive område.

För mer information:

Jonas Danielsson, VD B2B IT-Partner
073 66 33 110
jonas.danielsson@b2bitpartner.se

Richard Kendrick, vice VD, Konsult- & Försäljningschef ITS Nordic
073 144 22 22
richard.kendrick@itsnordic.se


Jonas Danielsson, VD B2B IT-Partner och Jacob Pontén, VD ITS Nordic

Länk

Nyheter

Länk

Event