B2B IT-Partner får högsta möjliga hållbarhetsbetyg från EcoVadis

2020 granskades vi på B2B av EcoVadis för första gången och nådde då guldnivån. Det är den näst högsta nivån som ett företag kan ha. Under det gångna året har vi arbetat vidare med de områden som hade svagare resultat och det arbetet har verkligen lönat sig. 2021 har vi nått den högsta nivån Platinum och det är ett kvitto på bra fokus och strategi för detta arbete.

 

EcoVadis Platinum – Ett kvitto på ett bra hållbarhetsarbete

För att nå kriterierna för Platinum ska ett företag tillhöra toppskiktet inom alla delar som EcoVadis granskar, det vill säga är miljö, affärsetik, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden samt upphandlingar och leverantörskedjan. Platinum tilldelas endast till den procenten med högst resultat av alla företag som genomgår granskningen. För att nå dit krävs att företaget har ett utarbetat och strategiskt arbete inom hållbarhetsfrågor.

Vad har vi förbättrat för att nå den högsta nivån? För det första har ambitionerna för miljöarbetet ökat, leverantörsbedömningar har tydliggjorts samt att vi har ökat fokuset på hållbarhetsarbetet i helhet . Arbetet resulterade i att vi i år nådde Platinum nivån som är det högsta möjliga hållbarhetsbetyget vi kan få från EcoVadis.

– Att belönas med Platinum för vårt hållbarhetsarbete betyder otroligt mycket för oss. IT-sektorn står för både positiv och negativ inverkan på miljön. För oss är kärnan i vårt miljö- och hållbarhetsarbete att identifiera vilken påverkan vi som företag har, och sedan arbeta för att öka den positiva inverkan och minska den negativa, berättar Malin Bolmdahl, HR- och hållbarhetsansvarig.

Det fortsatta hållbarhetsarbetet

Grunden för att vi fått diplom hos EcoVadis är ett starkt och systematiskt arbete kring hållbarhetsfrågor, som bland annat bygger på vårt systematiska arbete inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö och informationssäkerhet. Om vi ska lyfta fram några delar som vägt tyngre i EcoVadis bedömningen så är det arbetet med återtag av de produkter vi sätter på marknaden samt de kontinuerliga utbildningar som alla anställda hos oss går inom miljö och hållbarhet.

EcoVadis är inte bara en bedömning av vårt arbete med miljö och hållbarhet utan den visar också tydligt vilka områden vi kan utvecklas och bli ännu bättre inom. Det gör att vi lättare vet hur vi ska rikta vårt fokus för arbetet framåt. Under kommande år kommer vi fortsätta att arbeta med de områden där vi är starka redan idag, men kommer även få möjlighet att stärka upp de områden där vi har utvecklingspotential.

– Vi kommer fortsätta att redovisa allt vi gör. Allt arbete vi utför är sådant som vi driver systematiskt i vår verksamhet. Kan det dessutom uppmärksammas och belönas med en Platinumdiplomering så tar vi tacksamt emot det. Det ger oss även en stark fingervisning om att vi är på helt rätt väg, säger Tina Bergdahl, Miljö- och arbetsmiljösamordnare.

Vad är EcoVadis?

EcoVadis är ett oberoende analysföretag som årligen analyserar och utvärderar hållbarhetsarbetet hos företag över alla branscher och över hela världen. Deras analyser och bedömning bygger på internationella CSR-standarder såsom GRI (Global Reporting Initiative), FN:s Global Compact och ISO 26000. Undersökningen består av 21 kriterier fördelade på fyra områden; miljö, affärsetik, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden samt hållbara upphandlingar och leverantörskedjan.

Länk

Nyheter

Länk

Event