B2B Flexible Capacity med HPE – ett nytt sätt att konsumera IT-kapacitet

Dagens utmaning för IT

När vi möter IT-avdelningarna märker vi att det är många som upplever det som en svår utmaning att balansera verksamhetens krav på snabblanserad, flexibel och skalbar IT-plattform, mot en stabil och effektiv IT-plattform.

Vår erfarenhet visar oss att nya IT-plattformar oftast är överdimensionerade för att klara av framtida behov från verksamheten och dyra samt tidskrävande att upphandla.
Vi tror att det alltid kommer vara viktigt för IT-avdelningen att leverera nya system snabbt och att vara innovativa för verksamhetens skull.

B2B hjälper er gärna med balansgången!

Att köpa IT-kapacitet som man hanterar och kontrollerar i sitt egna datacenter, men betalar som en molntjänst per månad för den kapacitet man bara nyttjar är det mest ideala konsumtionssättet.

Ladda ned dokumentet nedan för att läsa mer om det nya sättet att konsumera IT på – Flexible Capacity
På svenska
In English

Vi hjälper er på resan mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.