hallo

B2B Backuptjänst

Backup – säkra upp din information

Informationen som företaget dagligen hanterar är i många fall den viktigaste tillgången ni har. Utan den går bevisat många företag i konkurs då inte verksamheten kan fortsätta bedrivas utan ert kundregister, era offerter, era avtal osv.

WannaCry, Petya och andra krypteringsprogram eller varför inte en hårddiskkrasch eller ett mänskligt misstag, många är sätten att bli av med viktig information. Senaste åren har attacker som dessa fört upp säkerhet högt på agendan hos många företag – högst upp ligger backup. Men det är svårt och utan rätt verktyg och övervakning ännu svårare.

Vad är det värt för dig att ha en säker och kontrollerad backup av företagets viktigaste tillgång?

Backup som tjänst

B2B IT-Partners backuptjänst är baserad på känd och beprövad teknik från företaget Veeam, ni kan vara trygga med att utveckling och underhåll av funktionen kommer följa med era behov idag och framöver.
Vi tar fullt ansvar för er backup, vi investerar i hårdvara och licenser, vi övervakar uppdaterar samt underhåller funktionen genom hela avtalsperioden – ni betalar en månadskostnad som är lätt att överskåda och budgetera för. Ni slipper investera kapital, rekrytera och underhålla egen kompetens samt lägga tid på att jobba med era backuper – den tiden kan ni istället använda till att ge bättre IT-stöd till verksamheten.

Lokala backuper är tveklöst det snabbaste sättet att återläsa en backup i händelse av en incident, tillgängligheten till era system och filer blir mycket hög. Vill ni ha ökad säkerhet – då kan vi som tillval erbjuda en extra kopia av din backup förvarad i B2B IT-partners datacenter i Sverige. Detsamma gäller om ni redan använder Veeam som er backuplösning, men söker efter ett ställe att förvara en extra backup på.

Helhetslösning

Vårt baspaket är en helhetslösning och inkluderar allt du behöver för att kunna lagra 5TB backup lokalt hos dig på företaget, det motsvarar i många fall nästan den dubbla datamängden. Tillsammans med er sätter vi upp backupfunktionen så den passar ert företags specifika behov.

Detta ingår i vår baspaket;

• Hårdvara och licenser
• Övervakning och support
• Pro-aktiv drift
• Projektledning, löpande utveckling och etablering av tjänsten

Den rörliga kostnaden är enbart kopplad till hur många servrar du vill ta backup på och om du överstiger 5TB i backupvolym.

Tillval:
• Extra backupkopia i B2Bs datacenter i Sverige.
• Extra TB lokal backuplagring.

Samarbetspartner:

Vill du veta mer? Kontakta oss: