Apple Financial Services.

Genom att hyra dina Apple-produkter från oss behåller ni likviditet i ert företag, det är avdragsgillt och du slipper avskrivningar. Dessutom drar vi av produkternas restvärde i hyran vilket leder till en lägre månadskostnad.

Vi erbjuder smarta hyresupplägg som skapar ekonomisk trygghet och kontroll och som både är enkelt att hantera och lönsamt i längden då Apples produkter håller ett högt andrahandsvärde. Att hyra ger dig mer flexibla möjligheter under leasingperioden. Du kan hyra flera Apple-enheter som Mac, iPad, iPhone och tillbehör eller utvalda delar. Allt till en fast månadskostnad.

Så här fungerar Apple Financial Services.

Först gör vi en nulägesanalys av befintlig park och ser över behov och önskemål. Här finns flera möjligheter för er som företag genom leasing som vi gärna tillsammans bollar fram för bästa lösning. Vi ser till att installera den image, program och appar som önskas redan vid utrullning så medarbetarna bara behöver starta sin device för att komma igång. Under leasingen ser vi till att underhålla parken med senaste uppdateringarna etc. och när det är dags för återtag är vi noga med att handla cirkulärt och miljöanpassat.

Här finns en artikel att läsa med exempel, fördelar och ROI vid hyra en Apple enheter – The Total Economic Impact™ Of Mac In Enterprise