Hur IT-avdelningen säkrar hemmakontoren

Hur IT-avdelningen säkrar hemmakontoren

Hur IT-avdelningen säkrar upp hemmakontoren Det är många företag som snabbt behöver ändra om sin strategi för hemmakontoren och tekniken erbjuder fantastiska möjligheter. Med möjligheter kommer också större krav på IT-säkerheten än vad vi är vana vid och det varnas...
Jobba säkert hemma

Jobba säkert hemma

Säkra upp hemmakontoret Vi är många som ställs inför det faktum att våra arbetsgivare vill att vi, i den mån vi kan och har möjlighet, jobbar hemma. Det ställer andra krav på IT-säkerheten än vad vi är vana vid. Det varnas redan för hackare som försökt utnyttja...
Vi är certifierade enligt ISO 27001

Vi är certifierade enligt ISO 27001

Vi är certifierade enligt ISO 27001 Vårt första möte kring ISO 27001 ägde rum i november 2018. Ganska exakt ett år senare hade vi certifieringsrevision som resulterade i att vi nu är certifierade enligt ISO 27001:2013. Det innebär att vårt ledningssystem uppfyller...